Asbesti on yhteisnimitys useille eri kuitumineraaleille, joiden molekyylirakenteet ovat kuitenkin varsin lähellä toisiaan. Asbestia on käytetty mm. paloeristeenä sekä yleisesti sidosaineena eri rakennusmateriaaleissa. Asbestia on käytetty rakentamisessa jo useita tuhansia vuosia, mutta nykyaikaisessa rakentamisessa sitä on käytetty pääasiassa lämmön- ja paloneristeenä sekä lujittimena.

Asbestimineraaleja ovat krysotiili (valkoinen asbesti), aktinoliitti, antofylliitti, amosiitti (ruskea asbesti), krokidoliitti (sininen asbesti) ja tremoliitti.

 

 

Pienintä terveydelle haitallista asbestialtistusta ei tunneta, mutta vähäinenkin altistus vaaralliseksi tunnetulle aineelle on tietysti liikaa. Asbesti ei sellaisenaan ole vaarallista, mutta purettaessa asbestipitoisia rakenteista asbestikuituja vapautuu ilmaan. Hengitettynä asbestipöly onkin erittäin vaarallista terveydelle.

 

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on asbestiin ja muihin haitta-aineisiin erikoistuneen ammattilaisen tekemä kartoitus, jossa selvitetään tutkittavan kohteen asbestin määrä, laatu, sijainti, pölyävyysluokka ja annetaan toimenpide-ehdotus purkutyömenetelmää varten. Muita vastaavia haitta-aineita ovat mm. lyijy, PCB ja PAH-yhdisteet, jotka kuuluvat myös tavallisesti haitta-ainekartoituksen piiriin.

 

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta- ainekartoitukset kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista. Vastuu kartoituksen teettämisestä on remontin tekijällä / teettäjällä. Asbestikartoitus on teetettävä aina ennen hankkeen aloittamista.

 

Suomessa tehdään edelleen paljon asbestipurktöitä normaaleina purkutöinä, jolloin sekä purkutöitä tekevät että tiloja muutoin käyttävät henkilöt voivat altistua vaaralliselle asbestipölylle. Kartoituksen teettäminen kannattaa siis aina.

 

Ota yhteyttä jo tänään, niin kerromme mielellämme lisää. Teemme kartoituksia sekä asunto-osakeyhtiöille että omakotiasujille.

Ota yhteyttä

Asbestikartoitus tulee teettää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Kylpyhuoneremontit
  • Putkiremontit
  • Keittiöremontit
  • Sisäilmaongelmien selvittämisen yhteydessä
  • Ennen rakennuksen purkua
  • Linjasaneeraukset
  • Julkisivu- ja parvekesaneeraukset
  • Vesikaton korjauksen yhteydessä
  • Teknisten tilojen, ullakkojen ja kellaritilojen käyttötarkoituksen muuttuessa
  • Vanhan teollisuusrakennuksen käyttötarkoituksen muuttuessa