Mikäli epäilet asunnossasi homeongelmaa, sinulla tai perheenjäsenilläsi on sisäilmaongelmalle tyypillisiä oireita (pitkittynyttä yskää, nuhaa, silmien kutinaa ja ärsytystä, iho-oireita jne.), ota yhteyttä mahdollisimman nopeasti! Pitkän altistumisen seurauksena home aiheuttaa monille ihmisille pitkäaikaisiakin oireita, joten asian kanssa ei kannata viivytellä.

 

Puhekielessä puhutaan usein  homeiden mittaamisesta, ja hometarkastuksesta jotka ovat yleisnimityksiä mikrobi- ja kuntotutkimuksille. Home- eli mikrobivaurioiden tutkiminen edellyttää aina kokonaisvaltaista kuntotutkimusta sekä tavallisesti myös näytteiden analysointia akkreditoidussa laboratoriossa.

 

 

Lattiakannattimen pinnassa kasvaa runsaasti hometta

Homeet, eli kosteusvaurioiden aiheuttamat mikrobivauriot voivat aiheuttaa lattiarakenteiden lujuuden menetyksen sekä vakavia terveydellisiä haittoja.

Mitä homeet ovat?

 

Monet homeista, eli nk. mikrosienistä, tuottavat mykotoksiineja, eli homemyrkkyjä. Nämä aiheuttavat hometaloissa asuville ihmisille yleensä fyysisiä oireita, sekä epämiellyttäviä hajuja, jotka tarttuvat vaatteisiin sekä muuhun irtaimistoon ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat vakavia terveydellisiä haittoja.

 

Sisäilman huonepölyssä esiintyy normaalistikin jonkin verran tiettyjä mikrobilajikkeita, kuten myös maaperässäkin. Useimmille henkilöille nämä eivät tavallisissa olosuhteissa aiheuta oireita, mutta tunnetaan myös tapauksia, joissa pelkät märät polttopuutkin ovat lisänneet sisäilman mikrobikonsentraatiota, jolloin asukkaiden oireet ovat ilmaantuneet. Eri mikrobien aiheuttamat oireet ovatkin aina yksilöllisiä, jolloin jokaista tapausta tulee kohdella yksittäistapauksena sekä asian vaatimalla vakavuudella!

 

 

Miten hometutkimus tehdään?

 

Homeita ja muita mikrobeita tutkiva tieteenalaa kutsutaan mikrobiologiaksi, joka on kosteusvauriomikrobien ja niiden aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi hyvin vahvasti sidoksissa myös lääketieteeseen ja täten tietysti myös rakennustekniikkaan, rakennusfysiikkaan, lämmön- ja aineensiirtoon sekä jopa puhtaasti rakentamiseen työsuoritteena.

 

Mikrobikasvustoa petrimaljassa

Materiaalinäyte preparoidaan laboratoriossa, jonka jälkeen se analysoidaan valomikroskoopilla.

Homeita voidaan tutkia monella eri tavalla, esim. sisäilmasta keräämällä, pintapyyhintänäytteinä sekä myös suoraan materiaalinäytteinä rakennusmateriaaleista. Nämä näytteet analysoidaan mikrobitutkimuksiin erikoistuneessa laboratoriossa, jossa näytteet preparoidaan ja analysoidaan. Analyysin lopullinen tulkinta, eli tutkitut mikrobilajikkeet, niiden määrät ja merkitys sisäilman laadulle ja terveydelle, jää aina mikrobitutkimuksen tekijälle, jolta edellytetään sekä hyvää rakennusfysiikan, mutta myös jossain määrin mikrobiologiankin tuntemusta.

 

Kauttamme saat sekä materiaali-, pintanäyte- että sisäilmanäytteiden oton. Teemme myös nk. sisäilman kokonaishomemassamittauksia Mycometer -menetelmällä, jolla saadaan varsin luotettavasti ja myös erittäin nopeasti tietoa sisäilman laadusta. Mycometer onkin todettu erinomaiseksi lisäpalveluksi mm. asuntokaupan kuntotarkastuksia tehtäessä!

 

Homevaurioiden tutkiminen, eli homemittaus tai hometarkastus on olennainen osa rakennusten kokonaisvaltaista kuntotutkimusta. Autamme erittäin mielellämme kaikissa nk. hometalotapauksissa. Rakennus- ja asumisterveysasiat ovat merkittävä osa ydinosaamistamme!

Ota yhteyttä