Ilmavuototutkimukset

 

Ilmavuototutkimus on kiinteä osa uudisrakentamisen laadunvalvontaa, mutta
ilmavuototutkimusta voidaan hyödyntää myös jos valmiiden rakennusten
kuntoa arvioitaessa ja tutkittaessa.

 

Ilmavuototutkimus tapahtuu käytännössä siten, että tutkittavaan rakenteeseen
lasketaan rakennuksen ulkopuolelta vety-typpikaasuseosta (95% typpi, 5%
vety), joka mitataan rakennuksen sisäpuolelta analysaattorilla. Koska
merkkikaasuanalysaattori on herkkä, voidaan sekä analysaattorilla että myös
esimerkiksi lämpökameraa käyttäen, paikallistaa ilmavuotojen sijainti erittäin
tarkasti.

 

Ilmavuototutkimus uudisrakentamisessa

 

Nykyisin uudisrakentamisessa pyritään mahdollisimman korkeaan
energiatehokkuuteen, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että lattioiden, katon
ja seinien välisten liityntäkohtien tulee olla mahdollisimman ilmatiiviitä
rakennuksen sisäpuolelta.

 

Tiiveysmittauksella todennetaan rakennusten tiiveys, eli paljonko ilmaa vuotaa rakenteiden ja läpivientien kautta. Ilmavuototutkimuksella voidaan ilmavuotojen sijainti paikallistaa tehokkaasti, jolloin tiiveyttä voidaan parantaa hyvinkin merkittävästi vielä rakennusvaiheessa, jolloin tiivistäminen on vielä esteetöntä ja helppoa, eikä edellytä esim. pintaverhousten purkamista.

 

Ilmavuototutkimus osana kuntotutkimusta

 

Tavallisesti, mikäli jokin rakenneosa todetaan kosteus- jaätai
mikrobivaurioituneeksi, tulee myös osoittaa vaurion aiheuttamien
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan sekä ao. epäpuhtauksien vaikutus
sisäilman laatuun.

 

Ilmavuototutkimusta voidaan hyödyntää osana kuntotutkimusta kosteus- ja/tai mikrobivaurioituneiden materiaalien epäpuhtauksien kulkureittejä sekä vuotojen voimakkuutta arvioitaessa.