Mikäli etsit homemittausta tai hometutkimusta, tarvitset välittömästi apua kosteusvaurion selvittämiseen, sisäilmaongelmaan tai aikomuksenasi on tehdä rakennuksen perusparannus, ota yhteyttä ja varaa itsellesi maksuton ensikatselmus!

 

 

Lattiarakenteen koolausten välissä olevia leca-papuja, kutteria sekä betonivalun jätepaloja

Kuntotutkimusten yhteydessä voidaan joutua tekemään myös laajamittaisia rakenneavauksia, jolloin esimerkiksi lattiarakenteiden alta voi paljastua täysin suunnitelmista poikkeavia ratkaisuja.

Milloin kuntotutkimuksen teettäminen kannattaa

 

Kosteus- ja mikrobivaurioituneet, puhekielessä homehtuneet rakenteiden osat ja rakenteet ovat lähes poikkeuksetta erittäin  merkittäviä riskitekijöitä terveytemme kannalta. Mikrobivaurioitunut rakenne voi pahimmillaan pilata täysin rakennuksen sisäilman, joka voi aiheuttaa vakavia, pitkäaikaisia oireita. Lisäksi pitkään jatkunut kosteus- ja mikrobivaurio heikentää rakenteiden lujuutta!

 

Yleensä jo pelkkä epäilys siitä, ettei kodin tai työpaikan sisäilman laatu ole hyvä ja myös epämiellyttävät aistimukset ja oireet, ovat riittävän hyvä syy kuntotutkimuksen teettämiselle. Kuntotutkimus toimii myös kiinteänä osana asuntojen ja kiinteistöjen laatuvirheriitoja, jolloin vaurioiden merkittävyys tulee todentaa siviiliriidasta ulkopuolisella taholla.

 

 

Nykyään puhutaan myös usein nk. hometaloista, eli rakennuksista, jotka ovat pahoin mikrobivaurioituneet. Mikrobivaurioiden syyt, seuraukset sekä korjausten mahdollisuus selvitetäänkin ensisijaisesti kuntotutkimuksilla.

 

 

Kuntotutkijan pätevyydestä

 

Kuntotutkimuksen tekijällä tulee olla erittäin hyvät tiedot lämmön- ja aineensiirrosta sekä rakennusfysiikasta, sillä esimerkiksi homevauriot ja sisäilmaongelmat ovat yleensä monen eri osatekijän summa, jossa sekä ilmanvaihdolla, rakennuksen käyttötottumuksilla, tehdyillä korjauksilla ja jopa alkuperäisillä suunnitelmilla on jokaisella oma merkityksensä kokonaisuuteen.

 

Kuntotutkimus voi pitää sisällään monia eri selvitys-, mittaus- ja tutkimustoimenpiteitä, kuten kosteusmittaukset, rakenneavaukset, paine-eromittaukset, merkkisavutukset, sisäilmamittaukset, pitkäaikaisseurannat, sekä lämpökuvaukset ja tiiveysmittaukset minkä johdosta tutkijalla onkin oltava laajalti kokemusta sekä ammattitaitoa myös teknisistä mittalaitteista ja niiden oikeasta käytöstä.

 

Ammattitaitoisen kuntotutkijan tunnistaa yleensä VTT:n henkilösertifikaateista.

 

 

Virheellisesti asennettua patolevyä

Rakennuksen perusmuurin vedeneristyksen puutteet ja virheet ovat erittäin yleinen syy homevaurioihin.

Kuntotutkimuksen teettämisestä yleisesti

 

Jokainen kohde ja rakenne on yksittäistapauksensa. Tämän takia vaurioiden laajuus, vakavuus, merkittävyys sekä kuntotutkimuksen todellinen tarve ja laajuus tulee selvittää kussakin tapauksessa aina erikseen.

 

Alustavina toimenpiteinä suosittelemme, että kohteessa suoritetaan katselmuskäynti, jossa todellinen tutkimustarve selvitetään tarkemmin. Tämän perusteella voidaan laatia tutkimussuunnitelma vaadittavista toimenpiteistä, antaa tarjous tutkimuksesta sekä sopia lopullisen kuntotutkimuksen ajakohta.

 

Mikäli kohteessa halutaan käyttää homekoirapalvelua ennen kuntotutkimuksen tekemistä, tulee koiratutkimuksen raportti toimittaa  ennen kuntotutkimustoimenpiteisiin ryhtymistä. Suosittelemme myös, että käytettävä homekoirapalvelu on Suomen homekoirayrittäjät ry:n tasotarkastama.

 

 

Sisäilmakyselyt

 

Työpaikkojen, toimipisteiden ja muiden käyttötilojen sisäilmaongelmia voidaan alustavasti selvittää myös nk. sisäilmakyselyllä. Kyselyllä kartoitetaan toimipisteiden ja työtilojen käyttäjien mielipiteitä siitä, millaisena he kokevat käytettävät tilat, ja onko heillä ilmennyt oireita ko. tiloja käyttäessään ja niissä oleillessaan. Kysely voidaan suorittaa myös taloyhtiöiden asukkaille tarvittaessa.

 

Teemme tutkimukset, kartoitukset ja kyselyt nopeasti, joustavasti ja ennenkaikkea ammattitaitoisesti ja tarvittaessa kauttamme saa myös tilastolaskennalliset mallit.

 

Ota yhteyttä