Itä-Suomen yliopiston Rakennusterveysasiantuntijoiden kurssi 2013-2015 on valmistunut! Onnea vielä kerran kaikille valmistuneille ja erityisen suuri kiitos Karille, Tiinalle ja Soilelle järjestelyistä ja kurssin läpiviemisestä kunnialla.

Kiitos erityisen paljon mukaville kurssikavereilleni sekä tiiviille asiantuntijaverkostolle, joka meille on muodostunut viimeisten parin vuoden aikana. Alamme tarvitsee jatkuvasti enemmän koulutettuja asiantuntijoita ja erityisesti poikkitieteellistä osaamista ja tuoreita näkemyksiä. On ollut ilo huomata, että meitä uusia rakennusterveysasiantuntijoita on niin monelta eri elämisen sektorilta ja osaamista löytyy niin tekniseltä, hallinnolliselta kuin myös tekijäpuolelta.

Uuden oppiminen ja omaksuminen edellyttää erityisesti avointa mieltä ja usein myös kärsivällisyyttäkin, mutta yhä enemmissä määrin se kysyy myös jatkuvaa vakiintuneiden käsitysten kyseenalaistamista sekä erityisesti hyviä sosiaalisia taitoja ja kontakteja. Kaikkein parhaiten käytännön tieto ja osaaminen välittyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, jolloin juuri verkostoitumisella on nykypäivänä erittäin suuri merkitys.

Tulen käsittelemään tulevaisuudessa sivuillani valikoidusti 2013-2015 kurssilta valmistuneiden opiskelijoiden lopputöitä hieman tarkemmin. Muutamissa opinnäytetöissä oli erityisesti insinööritoimisto Henrik Himbergin toimenkuvaa koskevaa uutta tietoa, jonka referointi on tärkeää. Näistä kaikista opinnäytetöistä on kuitenkin kaikille asumisterveysasioita, rakennustekniikkaa, omaa asumistaan, remontteja sekä sisäilmaongelmia miettiville erittäin paljon kultaakin kalliimpaa informaatiota, johon kannattaa perehtyä ajatuksella.

 

Vielä kerran paljon onnea valmistuneille sekä onnea ja menestystä tulevaisuuteen!

 

DI, RTA Henrik Himberg