Tiiveysmittauksen oviyksikkö

Tiiveysmittaus tehdään joko ulko-oven tai ikkunan kautta asentamalla siihen oviyksikkö sekä suurtehoinen puhallin, jolla luodaan paine-ero huoneiston ja ulkoilman välille.

Energiatehokkaassa rakentamisessa rakennuksen ilmatiiveys on erittäin tärkeää rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan, sisäilmaston viihtyvyyden sekä energiakulutuksen optimoinnin kannalta.

Rakennuksen tiiveysluokka on myös erittäin merkittävä osa-alue huolellisesti ja ammattimaisesti laaditun rakennuksen ja/tai huoneiston energiatodistusta. Ota yhteyttä jo tänään!

 

 

Energiatehokkaampaa rakentamista

 

Hyvin merkittävä tekijä hyvään rakennuksen ilmatiiviyteen pyrittäessä on pelkästään huoneiston lämmitykseen kuluvan energian radikaali vähentäminen. Mikäli rakennus ei ole riittävän tiivis, voi rakenteiden läpi vuotaa lämmintä sisäilmaa ja/tai kylmää ulkoilmaa, jolloin rakennuksen lämmitystarve vastaavasti kasvaa.

Täysin hallitsemattomalla vuotoilmalla onkin suora vaikutus rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Esimerkiksi pientaloissa laskennallinen kokonaisenergiankulutuksen lisäys on keskimäärin 4 % jokaista tiiveysmittauksessa käytetyn perusyksikön, nk. q50-luvun (aiemmin n50) kokonaisyksikön lisäystä kohti.

 

Vuotoilman kuluttaman energian osuus kasvaa jyrkästi samassa suhteessa yhteiskunnan siirtyessä yhä enemmän matalaenergiarakentamiseen. Tiiveysmittaus onkin erinomainen keino todentaa energiatehokkaan – ja täten laadukkaan – rakentamisen laatua. Tiiveysmittaus uudiskohteissa yhdistettynä samassa yhteydessä tehtävään lämpökuvaukseen ja/tai merkkisavutukseen auttaa paikallistamaan merkittävimmät ilmavuodot sekä täten ohjaa tiivistysten tekemistä vielä siinä rakentamisen vaiheessa, kun se on helppoa ja nopeaa.

 

 

Tiiveysmittaus osana kuntotutkimusta

 

 

Tiiveysmittauslaitteistoa

Olennainen osa tiiveysmittausta ovat paine-eromittari, kosteus- ja lämpötilamittari, laitteistoa ohjaava tietokone sekä tarvittaessa myös lämpökamera.

Tiiveysmittaus soveltuu erinomaisesti myös lämpökuvauksen ja merkkisavutuksen kanssa rakenteiden ilmavuotojen sekä eriste- ja höyrynsulkupuutteiden todentamiseen. Tiiveysmittauksella voidaan tällöin selvittää esimerkiksi kuntotutkimuksen yhteydessä ne ilmavuotoreitit, joista pilaantunutta, homeista ilmaa pääsee sisäilmaan. Tällöin kunto– ja mikrobitutkimukset voidaan rajata esimerkiksi rajata niihin akuutteihin rakenneosiin, joista hallitsematon ilmavuoto rakennuksen sisään on merkittävintä.

 

Ota yhteyttä